FANDOM


TemaEdit

"Lahat ng bagay ay may kapallit"

Mabuti man ang hangarin ni Teryo sa pagnanakaw ng pera mula sa babaeng mayamang bisita ng kasalan, hindi pa rin maikakaila na masama ang kanyang ginawa at tulad nga ng mga kinasusuklaman niyang makapangyarihan, nakuha ni Teryo ang perang pambili ng pagkain mula sa maruming gawain at hindi pinaghirapan. Bilang kapalit sa kanyang kasalanan, sinalubong siya buhat sa kaniyang pamimili ng kanyang asawang wala ng buhay habang sinisipsip ni Totoy ang tigang na suso ng kanyang ina.

PaksaEdit

Gender Roles sa Tahanan

Ipinakita sa kwento ang kumbensyonal na paghahati ng trabaho sa buong mag-anak kung saan ang ama na si Teryo ang maghahanapbuhay upang may maipanggastos sa mag-anak, at si Chayong na ina ang mag-aalaga at magbabantay sa kanilang mga anak. Malinaw din ang pagiging dominante ng haligi sa pagpapasya ukol sa kahit anong bagay na may kinalaman sa kanilang mag-anak kaysa sa ilaw ng tahanan.

Kahirapan

Malaking problema ang kinaharap ng mga tauhan sa istorya dahil sa kawalan ng maayos na trabaho at kakulangan sa mabuting serbisyong pampubliko tulad ng mga pagamutang-bayan, botika at mga paaralan. Idagdag pa sa problema ng mag-anak ang hindi matatapos-tapos na isyu ng kurakot na makapangyarihan at mapanlamang na mayayaman na di man tahasang sinabi sa kwento ay mahihinuha naman dahil sa matinding pagkagalit ni Teryo sa kanila.