FANDOMBuodEdit

Umikot ang kalahati ng kwento sa mga pagbabalik-tanaw ni Ka Tentay sa mga pag-uusap nila ng iba pang mga tauhan tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa kanilan mga katawan. Sa bawat pakikipag-usap ay pilit na ipinapaliwanag ng manggagamot ang dahilan ng bawat sakit at ang mga maaaring maging lunas nito. Mula sa panganganak, pagkakaroon ng beri-beri, luslos, sakit sa isip at maging sa pagtatanggal ng tinik sa lalamunan ay nagawang bigyan ng kaunting paliwanag ni Ka Tentay sa kanyang mga kabaryo sa Bugyon. Ngunit biglang natigil ang kanyang pagmumunimuni ng may mapansin siyang kumpol ng mga tao at dagling kinabahan dahil baka may dudukutin na naman ang mga nagpapanggap na Hukbalahap mula sa isa sa kanila. Habang napapaisip ay lumapit sa kanya si Lusing upang sabihing kukunin sina Kuring, Kardo at Tandang Potong upang pahirapan at paaminin sa mga kasalanan nila sa buong bayan. Maraming pamilya ang galit sa kanilang tatlo dahil sila umano ang kumulam sa mga nagkaroon ng iba't ibang karamdaman sa katawan, na siya namang pinabulaanan ni Ka Tentay sa kanyang sarili. Di pa nagtagal ay agad may tumakbong lalaki mula sa tabing-ilog kung saan dinala ang tatlo at sinabing umamin na ang mag-anak matapos ibitin ang dalaga at hagupitin ang dalawang lalaki. Dagdag pa niyang sinabi na si Kuring ang may hawak ng bubuyog, so Kardo ang sa dahong-palay habang timbubuli ang kay Tandang Potong at nangako ang tatlo pagagalingin ang lahat ng may karamdaman sa kanilang lugar, na siya namang nagbigay-kirot sa puso ni Ka Tentay.