FANDOM


Mga Pangunahing TauhanEdit

Ka Tentay - Siya ang pinakahindi naniniwala sa mga pamahiin at sabi-sabi sa Bugyon at laging nilalapitan ng mga tao kapag merong silang kakaibang nararamdaman sa kanilang katawan. Lubos ang pagkaawa niya sa tatlong napagbintangang mangkukulam, ngunit mas naaawa siya sa mga taga-Bugyon dahil tila hindi pa nadidilaan ng teknolohiya at pag-unlad ang liblib nilang lugar.

Mga Sekondaryang TauhanEdit

Kuring - Ang dalagang anak ni Tandang Potong at umaming siya ang may hawak ng bubuyog na dahilan kung bakit "laging may bumubulong" kay Ka Atring. Dinala siya sa tabing-ilog at saka ibinitin ng patiwarik bago umamin sa kasalanang pangkukulam sa mga taong may karamdaman.

Kardo - Ang lalaking anak ni Tandang Popong at umaming siya ang naghawak sa dahong-palay matapos paglalatiguhin ng maraming beses sa tabing-ilog. Inilarawan siya bilang nasa kasibulan siya ng kanyang buhay.

Tandang Popong - Siya ang pangalawang kuniha mula sa kanilang tahanan upang paaminin at parusahan ng kanilang mga kapitbahay dahil sa salang pangkukulam. Matapos hagupitin ay umaming siya ang mayhawak ng tambubuli at nangako rin na gagamutin ang mga biktima ng kanilang pangkukulam.

Lusing - Siya ang nagkwento kay Ka Tentay tungkol sa magaganap na paghuli at pagpapaamin kina Kuring, Kardo at Tandang Potong. Inilapit niya kay Ka Tentay ang nararanasang pamamanas at mabilis na pagkapagod na daglian namang ipinaliwanag ng huli ang dahilan at lunas ng sakit niyang beriberi.

Tomas - Isa siya sa mga lumapit kay Ka Tentay upang malaman ang dahilan ng paglaki ng kanyang bayag. Muli ay ipinaliwanag ni Ka Tentay sa kanya ang ibig sabihin ng luslos at sinabi sa lalaki ang mga bagay na dapat niyang iwasang gawin, tulad ng pagbubuhat ng mabibigat na bagay.

Kanor - Siya ang ama ng batang naiwanan ng tinik sa lalamunan at namangha sa husay ni Ka Tentay na magtanggal ng tinik gamit ang isang pang-ipit.