FANDOM


TemaEdit

"Walang pag-unlad na matatamasa kung pulos paurong at nakakulong ang pag-iisip ng mga tao sa isang lugar"

Ang mga tao sa Bugyon ay naniniwala na kagagawan ng mahika at pangkukulam ang pagkakaroon ng diperensya ng isang tao at naniniwala si Ka Tentay na matagal pa bago mag-umaga sa bayang ito dahil sa uri ng pag-iisip ng mga tao roon at dahil sa kawalan ng maayos na daan papuntang Bugyon.

PaksaEdit

Sekswal na Pang-aabuso

Hindi man ganoon katindi ang ginawa kay Kuring, masasabing sekswal na pang-aabuso pa rin ang nangyari sa kanya noong siya ay ibinitin patiwarik at hinayaang pagpyestahan ng mga mata ng mga lalaki ang kanyang katawan.

Kakulangan sa Serbisyong Medikal

Napagbuntungan ng sisi ang tatlo pinahirapan dahil sa kakulangan ng medikal na serbisyo't kaalaman sa lugar. Hindi madali para kay Ka Tentay ang pagpapaliwanag sa mga tao tungkol sa mga sakit na kanilang nararanasan dahil kulang din siya sa gamit at hindi pa ganoon kabukas ang isipan ng mga tao sa siyensya.