FANDOM


Mga Pangunahing TauhanEdit

Mrs. Del Pilar - Siya ang pangunahing karakter sa maikling kwento na inilarawan ng manunulat bilang isang babaeng walang masyadong tiwala sa medisina at syensya, at isang ina at asawa na kumakayod para sa pamilya.

Doktora - Hindi binigyang-ngalan ang doktora upang ipabatid na hindi kailangang maging tiyak sa magiging hitsura ng doktora sa ating isipan habang binabasa ang kwento bagaman ang kanyang mga kilos o galaw ay nagbigay-kulay sa karakter na ito. Isang maaalalahanin at tapat na doktorang ginagamit ang puso at isip sa kanyang propesyon upang matulugang gumaling ang kanyang mga pasyente, tulad na nga lang ni Mrs. Del Pilar.

Mga Sekondaryang TauhanEdit

Walang nabanggit na sekondaryang tauhan sa kwento maliban na lang sa walong anak ni Mrs. Del Pilar na tila hagdanan kung aayusin batay sa kanilang laki. Maaaring mahinuha na halos pantay ang pagitan ng panganganak sa walong magkakapatid.