FANDOM


TemaEdit

"Mas mabuting mag-ingat kaysa magpagamot"

Sa kwentong ito, nakita na hindi sumunod si Mrs. Del Pilar sa payo ng doktora kaya naman naiwang ulila ang kanyang mga anak. Nais iparating ng kwento na dapat tayong matiwala sa mas subok at mas mapagkakatiwalaan kaysa naman sa ma sabi-sabing kumakalat sa bawat bayan.

"Maging mas mapanuri at mas maalam sa mga bagay sa paligid"

Mayroong parte sa kwento kung saan naniniwala si Mrs. Del Pilar na galing sa katamaran ang sakit na beri-beri at ang paniniwalang ito ang sumisimbolo sa paurong na pag-iisip ng mga tao. Ang doktora ang ginawang instrumento ng manunulat upang mabago ang pananaw ng mga tao tungkol sa mga pangyayari sa paligid nila at upang hindi matuloy ang pag-urong ng pag-iisip ng mga tao.

PaksaEdit

Women Empowerment

Makikita sa kwento na ang doktora ay isang paraan upang lalong mabigyang-pansin ang kalakasan ng pagiging isang babae. Piniling gamitin ng awtor ang babaeng manggagamot kaysa lalaki una dahil kahawig nito ang kanyang napiling propesyon bukod sa pagsusulat, pangalawa ay upang ipakita ang kalakasan at kahinaan ng pagiging babae, at ikatlo ay upang matugunan ang pangangailangan ng mga kababaihan ng sapat na kaalaman at karunungan upang makipag-sabayan sa mundo.

Gender Roles sa Tahanan

Si Mrs. Del Pilar ang lumikha ng mas malaking kita kaysa sa kanyang asawa kaya naman mas umaasa ang pamilya sa kanya. Ipinapakita nito na ang pagkababae ni Mrs. Del Pilar ay hindi hadlang upang maging mas produktibo at matugunan ang pangangailangan ng pamilya - na hindi lamang siya maaaring makulong sa tahanan at gumawa ng gawaing-bahay kundi makapagtustos sa pangangailangan ng pamilya.